การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

13Oct, 2015

การทำตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ให้รุ่ง

ปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดนั้นมีสูงมาก  จึงทำให้เกือบทุกธุรกิจต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคยอมรับและเชื่อมั่นในตราสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องพยายามศึกษาอยู่เสมอ โดยผู้บริโภคมักเลือกสินค้าและบริการที่ให้คุณค่ามากที่สุด ดังนั้นการที่จะชนะและรักษาลูกค้าไว้ได้ เราควรเข้าเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และกำหนดราคากับคุณค่าให้เหมาะสมและเหนือกว่า วันนั้นเราจะมากล่าวถึงการตลาดแบบสร้างความแตกต่างของธุรกิจแฟรนไชส์ กัน

ภาพ www.thaifranchiseguru.com

เริ่มจาก การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์โดยการ ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะมาตรฐานที่สูงกว่า หรือแม้แต่กระบวนการผลิตก็สามารถนำเป็นจุดเด่นของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ เช่น ผักผลไม้ ปลอดสารพิษ ข้าวออร์แกนิกเป็นข้าวไทยที่เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น หรือมีระดับของการสร้างความแตกต่างได้มากมาย ทั้งในแง่คุณสมบัติประสิทธิภาพ ความทนทาน การออกแบบหรือแม้แต่ตัวบรรจุภัณฑ์

สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้แตกต่าง

การสร้างความแตกต่างด้านบริการ ด้วยการบริการที่เหนือกว่าไม่ว่าทางด้าน ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว หรือการเอาใจใส่ในการดูแลและการขนส่ง หรือการ ทำตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ด้วยการสร้างความแตกต่างด้วยการบริการอบรมให้แก่พนักงาน แม้แต่อาหารจานด่วนส่วนใหญ่ เติบโตได้ดีก็เพราะคำมั่นคำสัญญาว่าจะให้บริการที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง พร้อมคุณภาพ

ทำการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ให้เหนืออคู่แข่ง

การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร  ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขันด้วยการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยิ่ง

การสร้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จะสร้างความได้เปรียบสำหรับการหาซื้อได้ง่ายและสะดวกสำหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจใช้อินเทอร์เน็ต ในการทำโฆษณาออนไลน์  ใน Google  Facebook  หรือการทำ SEO และสามารถสั่งซื้อ รวมถึงชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เลยจะยิ่งช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เกิดความคล่องตัวและสามารถแข่งขันได้ดี

สร้าง Branding ที่ดี

สิ่งสุดท้ายคือความแตกต่างด้านภาพลักษณ์  ในการทำ BRANDING ในกรณีที่สินค้าด้วยการสร้างแบรนด์ที่ดี ธุรกิจต้องเสริมสร้างภาพลักษณ์หรืออิมเมจ  ให้แตกต่างจากผู้อื่น เช่น การสร้างภาพลักษณ์เรื่องความทนทานหรือการใช้งานได้นานกว่า คู่แข่งในราคาที่เท่ากันเป็นต้น

สรุปสุดท้ายสำหรับการแข่งขันที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หากบริษัทแฟรนไชส์ขนาดเล็กต้องการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไร ด้วย การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ โดยต้องพยายามนำการตลาดแบบ 4Cs มาใช้เพื่อสนองต่อการตลาดแบบ 4Ps รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง

เพราะถ้าธุรกิจขาดการวางแผนอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่เพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น ขอให้ทุกท่านที่อ่านบทความนี้ ทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านนะครับ

 

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X