การตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินในยุคดิจิตอล

02Nov, 2018

การตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินในยุคดิจิตอล

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปการทำการตลาดทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นการตลาดของธุรกิจประเภทใดก็ตามต่างก็หันมาทำตามเทรนด์ที่นิยม เปรียบเสมือนการลากอวนไปในทิศทางที่มีปลาว่ายไปรวมอยู่ในฝั่งใด อวนก็จะต้องลากไปเพื่อดักจับปลาในฝั่งน้ำนั้นเช่นกัน

เช่นเดียวกันกับการตลาดที่ต้องเน้นในช่องทางการตลาดออนไลน์ ทุกธุรกิจบนโลกใบนี้ ไม่เว้นแม้แต่การตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นสายการบินใหญ่ ๆ ระดับโลก สายการบินระดับประเทศหรือสายการบินโลว์คอส ต่างก็หันมาทำการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินกันทั้งนั้น นั่นเป็นเพราะผู้โดยสารที่มีความต้องการจะโดยสารเครื่องบินไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้ ๆ อย่างภายในประเทศหรือบินข้ามประเทศก็ตามต่างก็ต้องการความสะดวกสบายในการจองตั๋วผ่านระบบ

 

แนวโน้มการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบิน

สิ่งที่ทางสายการบินและตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ จะต้องให้ความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินก็คือ การง่ายในการเข้าใช้บริการ ทั้งเรื่องของรูปแบบหน้าเพจ รูปแบบการกดจองในขั้นตอนต่าง ๆ และข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งต้องมีในเพจการ บริการการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินที่เปิดขึ้นมา เช่น ตารางเวลาการบิน ตารางราคาของตั๋วเครื่องบินทุกประเภท และสิทธิพิเศษ ข้อยกเว้นต่าง ๆ เงื่อนไขต่างในการเข้าใช้บริการหรือระหว่างที่ได้ใช้บริการตลอดการเดินทางเป็นต้น

หากทำระบบการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบิน ได้อย่างดี ทั้งระบบและสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาย่อมจะได้รับความนิยมจากลูกค้าที่จะโดยสานเครื่องบินซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสายการบินแต่ละบริษัทในปัจจุบันก็มีการแข่งขันที่สูงและคุณภาพก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ต่างกันที่การทำการตลาดนี่เอง ใครทำการตลาดออนไลน์ได้ดีกว่าจึงได้เปรียบกว่า

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X