การรับจ้างทำการตลาดออนไลน์ online marketing ช่วยนักธุรกิจได้จริง

05Oct, 2015

รับจ้างทำการตลาดออนไลน์ online marketing ช่วยนักธุรกิจได้จริง

เมื่อพูดถึงธุรกิจการค้าขายในโลกออนไลน์สำหรับปัจจุบันนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่หันมาซื้อสินค้าในตลาดออนไลน์กันมากขึ้น เพราะด้วยเหตุผลหลักๆ ของการเข้าถึงตลาดออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกกว่าช่องทางการซื้อขายอื่นๆ มีทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าก่อนขาย มีบริการจัดส่งถึงมือลูกค้า

ซึ่งล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้าจากทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น และสำหรับผู้ขายที่ทำธุรกิจการค้าขายออนไลน์ก็มีจำนวนมากขึ้นดังนั้นจึงควรใช้บริการ รับจ้างทำการตลาดออนไลน์ online marketing เพื่อช่วยเรื่องการขายด้านต่างๆ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์

ผู้ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์นั้นมักมองเห็นช่องทางทางธุรกิจอย่างตลาดออนไลน์ เพราะด้วยการเข้าถึงของลูกค้าที่ง่าย แต่เมื่อมีผู้สนใจทำธุรกิจขายสินค้ามากขึ้นก็ทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้นหากนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นควรจะทำเลือกจ้างผู้เชี่ยวชาวด้านการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ลูกค้ามีความสัญมากสำหรับธุรกิจการค้าขายออนไลน์ เพราะลูกค้าเป็นเสมือนตัวกำหนดทิศทางของธุรกิจว่าจะไปในทิศทางใด ซึ่งการเข้าถึงลูกค้าที่ตรงเป้าหมายและเหมาะสมกับสินค้านั้นก็ต้องอาศัยการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณได้เหมาะสมและตรงกลุ่มลูกค้าด้วย

ขยายกลุ่มลูกค้า

เมื่อทำการตลาดออนไลน์ในเบื้องต้นด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และกำหนดกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการขายสินค้าออนไลน์แล้ว ขั้นต่อไปของการทำการตลาดออนไลน์คือช่วยขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น เพราะลูกค้าที่ต้องการสินค้าออนไลน์มีแนวโน้มมากขึ้น

เพิ่มยอดขาย

ยอดขายเป็นผลลัพธ์ของการทำการตลาดออนไลน์ หรือโฆษณาออนไลน์ สำหรับการทำธุรกิจค้าขายสินค้าบนโลกออนไลน์ เพราะเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก มีการเข้าถึงของลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ก็จะเกิดการซื้อขายขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มยอดขายที่ดีและมีขั้นตอน

ภาพลักษณ์ที่ดี

ภาพลักษณ์ของการขายสินค้าออนไลน์แต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างไป แต่สำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าด้วยการปรับปรุง และหน้าตาของเว็บไซต์ซึ่งเป็นหนึ่งในการทำการตลาดออนไลน์ก็จะช่วยสร้างความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของธุรกิจด้วย

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ซึ่งต้องยอมรับว่าสินค้าจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ดังนั้นการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ รับจ้างทำการตลาดออนไลน์ หรือ ศึกษาอบรม Digital Marketing เพื่อมาทำการตลาดให้กับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ก็จะช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม ช่วยในการขยายกลุ่มลูกค้า เพิ่มยอดขายให้กับสินค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและเป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วย

ภาพ : fliegentech.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/DigitalMarketingGraphic.png

http://vibewebsolutions.com/wp-content/uploads/2015/07/why-digital-marketing-strategy.jpg

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X