ขั้นตอนเทคนิคการพัฒนาสินค้าของธุรกิจ sme

01Jan, 2016

ขั้นตอนเทคนิคการพัฒนาสินค้าของธุรกิจ sme

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาทางด้านการปฏิบัติงานและการผลิตสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  แต่ในณปัจจุบันเราควรจะเลือกหาวิธีการที่เหมาะสมกว่านั้น  ในการพัฒนาสินค้าและการบริการให้กับลูกค้าหรือการบริการที่เหมาะสมและลูกค้ายอมรับและให้ความพึงพอใจ

ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นมองหาวิธีการที่จะสามารถมาช่วยในการออกแบบกลยุทธ์ในอนาคตหรือพัฒนาสินค้าและบริการของตน การทำแบบสอบถามหรืองานวิจัย ในปัจจุบัน การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ smes ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องที่มีแต่ธุรกิจใหญ่ๆที่จะสามารถจ้างเอาท์ซอสหรือบริษัทรับจ้างทำทางด้านงานวิจัยโดยเฉพาะมาปฏิบัติงานได้เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้บุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการทำงานวิจัยโดยตรงและใช้ค่าใช้จ่ายหรือทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก มึงทำให้กันวิจัยเหล่านี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะในกลุ่มธุรกิจ smes และทำให้ธุรกิจเหล่านี้ไม่มีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ตลาดมีความต้องการมากนะ

พัฒนาสินค้าจากการเก็บข้อมูล

image : powerdecisions.com/images/cpics/Product-Dev-StepswXtras4.jpg

แต่ในณปัจจุบันการทำงานวิจัย หรืองานดีเสิดนั้นไม่จำเป็นจะต้อง อาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เก็บข้อมูลหรือทางด้านการทำงานวิจัยที่มีความยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปด้วยขั้นตอนง่ายๆที่เราจะนำเสนอให้  ผู้ประกอบการรายย่อย  ทุกท่านลองไปปรับใช้ดูเพื่อจะสามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจของตนเองได้

 ขั้นตอนที่ 1 ควรจะวางเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างเด่นชัด

เนื้องจากว่าขั้นตอนการวางแผนหรือว่าจะออกสำรวจงานวิจัยต่างๆ นั้นจะต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนทางด้านกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่ต้องการ ใช้ อายุหรือเป็นเพศที่สามารถระบุตัวตนและบุคคลได้ว่าต้องการข้อมูล จากกลุ่มคนประเภทใดบ้างจึงจะสามารถพัฒนา สินค้าหรือให้บริการที่ต่อยอดกับการ สร้างรายได้  ให้กับบริษัทและธุรกิจของเราในอนาคต

 ขั้นตอนที่ 2 ควรจะสร้างทีมงานวิจัย

การสร้างทีมงานวิจัยขึ้นมานั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ ที่มีศักยภาพทางด้านงานวิจัยเสมอไปควรจะมองหาพนักงานหรือผู้ที่เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีที่สุดแต่เป็นผู้ที่ไปปฏิบัติงานทำงานวิจัยจะได้ผลและข้อมูลมากกว่า นอกเหนือจากนั้นควรจะตั้งรางวัลเล็กๆน้อยๆหน่อยให้กับผู้ที่สร้างผลงานได้ดีกว่าผู้อื่นเพื่อช่วยให้มีการกระตุ้นทางด้าน ผลงานและการเก็บเกี่ยวข้อมูล

 ขั้นตอนที่  3 การเก็บเกี่ยวข้อมูลและวัดผลของงานวิจัย

งานวิจัยที่ดีนั้นควรจะมีข้อมูลที่หลากหลายและโดดเด่นสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือการให้บริการได้  และควรมีช่องให้กรอกข้อมูลที่ต้องการสำหรับลูกค้าหรือผู้ที่ถูกสัมภาษณ์โดยเฉพาะหลังจากจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าหรือการให้บริการของธุรกิจ sme ในอนาคตเพราะ  กลุ่มลูกค้าจะมีความต้องการที่หลากหลายและโดดเด่นสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้

ขั้นตอนที่  4 เอาใจใส่เรื่องการตลาดออนไลน์ และการสร้างแบรนด์

ถ้าหากต้องหารให้ธุรกิจ เติบโตในระยะยาว  การศึกษาเรื่อง Brand  และการตลาด  ย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  หลายธุรกิจมีสินค้าที่ดีมาก แต่กลับไปไม่รอด  เพราะขาดการเรียนรู้เรื่องของการตลาด โดยเฉพาะเรื่องการตลาดในยุคนี้ ย่อมหนีไม่พ้น การตลาดทางออนไลน์   เพราะฉะนั้น อยากให้ธุรกิจเติบโต  อย่างละเลยการการศึกษาเรื่อง Branding  และการตลาดทางออนไลน์

ภาพ : https://teamer.net/images/research/3.png

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X