ข้อดีของการจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing

13Feb, 2017

ข้อดีของการจัดอบรม ฝ่าย Sales & Marketing

ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการที่ทำธุรกิจ เขาจะทราบกันดีว่า ปัญหาใหญ่ๆของธุรกิจ มักเกิดขึ้นจากภายในองค์กรเสมอ นอกเหนือไปจากบุคลากรแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ ระบบนั้นเอง  เพราะทุกๆกลยุทธ์ด้านการขาย ด้านทำการตลาด มันจำเป็นอย่างมากที่จะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะทุกธุรกิจ จะมี 3 ส่วนหลักๆ ที่ไม่ควรมองข้ามไป นั้นก็คือ สินค้าหรือบริการ   บุคลากร และ สุดท้ายคือระบบ กลยุทธ์การขาย และการตลาด ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะคอยขับเคลื่อนธุรกิจ

ทำไมต้องอบรม Sale & Marketing

เพราะในทุกๆการบริหาร ปัจจัยเพียง 3 ข้อที่จะมีผลต่อธุรกิจนั้นก็คือ สินค้า ระบบ และบุคคลากร การที่เรามุ่งเน้น ไปที่สามหัวข้อหลักนี้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่รงจุดที่สุด มีความจำเป็นอย่างมาก ที่เราต้องใส่ข้อมูล และความรู้ลงไปในระบบของเรา นั้นก็คือการจัดอบรมพนักงานนั้นเอง ถ้าเป็นในระดับพนักงานจะเริ่มต้นตั้งการสร้างทัศนคติต่องานขาย ความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานที่เป็นระบบไปจนถึงการเสริมเทคนิคต่างๆที่จำเป็นตามสานการณ์ อาทิ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนการขาย การสร้างยอดขาย การเจรจาต่อรอง การตอบข้อโต้แย้งการปิดการขายเป็นต้น

การจัดอบรม Sale & Marketing สิ่งจำเป็น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระดับปฏิบัติการอย่างพนักงานทุกคน เราไม่สามารถคิดไปเองได้ว่า ระบบของเรา หรือแผนกของเรามันดีที่สุดแล้ว มันควรจะดีขึ้นได้อีก และต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆ ธุรกิจที่ไม่พัฒนาตนเอง ก็เท่ากับว่า เดินถอยหลัง การอบรมไม่ควรมุ้นเน้นไปที่เรื่องของ ทฏษฎีเป็นหลัก เรื่องของจิตวิทยาก้สำคัญไม่แพ้กัน สำหรับการขาย  หลักการด้านจิตวิทยา จะช่วยในเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  เพราะในส่วนนี้จะทำให้ส่วนงานด้านการขายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  จึงต้องเรียนรู้  และเรียนรู้ช่องทางการตลาด ผสมผสานกันไป

 

image : http://teducom.com/teducom/index.php/our-services/training

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X