ข้อดีของจัด in house training

30Jan, 2017

ข้อดีของจัด in house training

เชื่อว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่เข้าคำนี้ ว่ามันคืออะไรและมันสำคัญยังไง ขอสรุปแบบง่ายๆ และเข้าใจได้เลยก็คือ การอบรมภายในองค์กรนั้นแหละ การประชุมภานในอะไรว่ากันไป แต่จำเป็นต้องมีหลักสูตร มีเนื้อหา มีหัวข้อที่ชัดเจน ในเรื่องที่จะพูด เพราะมันคือการอบรม อบรมและต้องวัดผลได้

เพราะคนเป็นทรัพยการสำคัญ ดังนั้นแล้วการพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์  จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละสายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลและมั่นคงต่อไป คล้ายกับเราต้องอัพเกรดอะไหล่ของเครื่องจักรให้มันทันสมัย และมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลานั้นเอง

 

และข้อดีของการจัดอบรมภายในมีหลายด้านด้วยกัน ตัวอย่างเช่น  เลือกหลักสูตรอบรม In House training โดยเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร เพราะเราจะรู้กลุ่มเป้าหมายดีว่า พนักงานเราเป็นแบบไหน และความรู้แบบไหนที่พนักงานควรจะเติมเข้าไป  อีกอย่างคือ เป็นการ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพราะยิ่งอบรมจำนวนคนมาก จะช่วย

ประหยัดมากกว่า Public Training ที่สำคัญคือ ผลตอบรับที่ได้จะอยู่ในกรอบที่วัดชี้ค่าได้ทันที  ฝึกอบรมและพัฒนาคนได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ช่วย เสริมสร้างความสัมพันธ์ และการประสานงานที่ดีภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น  ยังจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ คนภายในองค์กรอีกด้วย

สำคัญมากๆคือ การจัดอบรมแต่ละครั้ง ควรมีการวางแผนและวางระบบอย่างรอบคอบ เนื้อหาที่นำมา  วิทยากรผู้รู้ต่างๆ ควรจะโฟกัสให้ตรงจุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสำรวจความต้องการของพนักงานในองค์กรแต่ละฝ่าย แต่ละระดับ หรือค้นหาปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน นำมาวิเคราะห์หาหลักสูตรอบรม เพื่อที่จะนำความรู้มาขจัดปัญหาเหล่านั้นให้ได้

เพราะฉะนั้นท่านอาจต้องพิจารณาสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความชำนาญและประสบการณ์ที่ตรงกับหลักสูตรอบรมนั้นๆ โดยท่านอาจต้องคัดเลือกสถาบันฝึกอบรมที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา และจัดอบรมภายในองค์กรให้กับท่านให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างดีที่สุด

สุดท้ายนี้ อย่าลืมมองข้ามโดยเด็ดขาด นอกจากให้ความรู้ ให้วิชาแล้ว บุคลในองค์กร ต่างต้องการสิ่งที่มากกว่าเงิน และพวกเขาต้องการอะไรที่จะช่วยให้ตัวเองมีพลังแรงใจทำงานต่อไปได้ สิ่งนั้นคือกำลังใจ และความหวังจากผู้นำ

 

นั้นเอง การเปิดอบรมภายใน คือเวทีที่ผู้นำ จะได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันธ์กับคนในองค์กรอย่างแท้จริง จงทำให้เขารู้ว่า เขาเป็นคนสำคัญ อย่าให้แต่ความร้ แต่ให้ความรักกับเขาด้วย

image :

http://commercialloanbrokerinstitute.com/commercial-loan-broker-training/

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X