ช่องทางการอยู่รอด ของร้านอาหารในช่วงเศรษฐกิจขาลง

11Aug, 2015

ช่องทางการอยู่รอด ของร้านอาหารในช่วงเศรษฐกิจขาลง

ในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ มีธุรกิจหลายสาขา ที่ต้องปิดกิจการไปหนึ่งในจำนวนนั้น คือ ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่เปิดง่าย แต่อยู่รอดได้ยาก โดยเฉพาะในภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่สูงขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เจ้าของร้านจำนวนมากไม่ใส่ใจในการควบคุมต้นทุน ทำให้เหลือผลกำไรเพียงเพียงเล็กน้อยของยอดรายได้เท่านั้น

ภาพจาก www.bangkoksync.com

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเปิดร้านอาหาร มักจะมีปัญหาคือ ยอดขายผันแปรไม่แน่นอน ในแต่ละช่วงเวลา เช่น ขึ้นอยู่กับฤดูกาล บางครั้งเกิดช่วงที่ผัก เนื้อสัตว์ และไข่แพง ทั้งยังมีอิทธิพลของปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และค่านิยมของผู้บริโภค การแก้ปัญหาต้องเน้นที่การปรับกลยุทธ์เปลี่ยนวิธีการขาย มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันต่อเวลา

ยกตัวอย่าง การเปิดร้านอาหาร จะมีค่าใช้จ่ายประจำประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญในลำดับต้น ๆ เพราะต้องจ่ายทุกเดือนไม่ว่ารายได้จะพอหรือไม่

อีกสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนสินค้า หรือวัตถุดิบที่ใช้แพงขึ้น คือการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผักสด ผลไม้ หากไม่จัดแยกให้เป็นระเบียบ มีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย การจัดเก็บเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในตู้แช่ หรือ ตู้เย็นที่แออัดจนเกินไป หรือความเย็นไม่พอ ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย เจ้าของร้านจึงควรใส่ใจกับต้นทุนเหล่านี้ให้มาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายประจำต่างๆ

ธุรกิจการเปิดร้านอาหาร มีคนที่สนใจเปิดร้านจำนวนมาก เพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนที่จะเริ่มเป็นนายของตัวเอง อย่างไรก็ตาม จะพบว่าร้านอาหารที่เปิดขึ้นมากมายในแต่ละปีนั้น กลับล้มหายตายจากออกจากวงจรธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว

สาเหตุหลักคือ รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ค่าใช้จ่ายสูง เงินทุนสำรองไม่เพียงพอ ในที่สุดจำเป็นต้องเลิกกิจการ เพราะขาดทุนมากจนไม่สามารถประคองให้ธุรกิจอยู่ต่อได้ แต่หากผู้ลงทุนที่ประสบภาวะล้มเหลว ได้ตั้งสติ และศึกษาถึงสาเหตุ

และปัจจัยแห่งความล้มเหลวของการเปิดร้านอาหาร จะพบที่มาของปัญหาที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เพราะปัจจัยแต่ละตัวต่างมีส่วน ในการช่วยกันบั่นทอน หรือทำลายธุรกิจออนไลน์ ให้อายุสั้นลงไปเรื่อย หากไม่ทราบปัญหาหรือ เมื่อทราบปัญหาแต่ไม่ได้สนใจแก้ไขเสียแต่เนิ่น ๆ

>> รับจ้างทำรีวิวร้านอาหาร

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X