เตรียมความพร้อมก่อนลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

04Nov, 2015

 เตรียมความพร้อมก่อนลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์  

หลายคนที่กำลังมองหาการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งก็เป็นการลงทุนซื้อความสำเร็จ จากเจ้าของแฟรนไชส์โดยตรง ซึ่งคำว่า แฟรนไชส์ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือตลาดในการกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคโดยหน่วยธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จและต้องการขยายการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของตน (บริษัทแม่) โดยผ่านหน่วยค้าปลีก(บริษัทสมาชิก)

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระ และทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ เทคนิคการตลาดและอำนาจของบริษัทแม่ ในการควบคุมหน่วยธุรกิจนั้นเพื่อแลกกับการได้รับชำระค่าธรรมเนียม และค่ารอยัลตี้ (Royalty) จากบริษัทแม่ดังกล่าว ซึ่งแต่ละแห่งก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอีกด้วย

ศึกษาการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

เราควรทำความรู้จักกับ 2 ส่วนประกอบที่สำคัญนี้ก่อน คือ 1.เจ้าของสิทธิ์ (Franchisor) มีหน้าที่ ถ่ายทอดวิทยาการ การทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิ์อย่างใกล้ชิด 2.ผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ในการใช้ชื่อการค้าเป็นค่าธรรมเนียม เริ่มแรก (Franchise Fee) ผู้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าตอบแทน (Royalty Fee) อย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของผลการดำเนินงาน อาจจะเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ ต่อเดือนหรือต่อปีจากยอดขาย หรือบางทีก็อาจจะเก็บจากยอดสั่งซื้อสินค้าก็ได้ มีบางแห่งก็ไม่เรียกเก็บซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทำต่อกันด้วย

หาความรู้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

คือ สิทธิเกี่ยวกับการถ่ายทอดระบบงานและกรรมวิธีการผลิตต่างๆ โดยจะได้รับคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ได้รับสิทธิและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ประโยชน์จากการจดทะเบียนการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ความลับเกี่ยวกับกรรมวิธี รวมถึงสูตรการผลิตต่างๆทางการค้า

และจะได้รับบริการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เกิดขึ้นอย่างมากมาย เพราะคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมองว่า“แฟรน ไชส์”ง่าย สะดวก และมีสูตรสำเร็จ นั่นเอง

การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ทั้งจำนวนเงินที่จะลงทุนเนื่องจากเจ้าของแฟรนไชส์ จะต้องมีการกำหนดจำนวนที่แน่นอน ให้กับผู้ซื้อแล้ว นอกจากนี้ยังไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาหลักๆ เนื่องจากเป็นระบบที่มีเทคนิค ระบบการทำงาน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แน่นอนอยู่แล้วรวมทั้งยังมีเรื่องของชื่อเสียงที่ดีย่อมเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอยู่แล้ว

วิเคาระห์ความเสี่ยงลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์  

อาจจะต้องสูญเสียอิสรภาพในการดำเนินธุรกิจ เพราะแนวคิดของการทำแฟรนไชส์ คือการดำเนินธุรกิจตามวิธีที่ได้รับการพัฒนาจากเจ้าของแฟรนไชส์กำหนดไว้เท่านั้น การปฏิบัติงานและตัดสินใจหลายๆเรื่อง จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้ออย่างเลี่ยงไม่ได้ ด้วยจุดนี้ที่ทำให้ผลเสียในด้านการสูญเสียการควบคุมโดยตรงเกิดขึ้นได้มาก หากระบบต่างๆ ของแฟรนไชส์ไม่ดีพอ หรือยากต่อการปฏิบัติจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

อีกทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการได้มาซื้อสิทธิในการประกอบกิจการ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เงินลงทุนเพื่อตกแต่งร้านค้าและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเป็นประจำสำหรับบริการสนับสนุนที่ได้รับจากเจ้าของแฟรนไชส์อีกด้วย ใครที่กำลังคิดจะลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์  ก็ลองหาข้อมูลและคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับ  หรืิอถ้าต้องการการทำธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำ สร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ลองศึกษาธุรกิจท่องเที่ยว   คลิกที่นี่

ภาพ : thaifranchisecenter.com/monthlyfranchise/picture/hot_pic0533.jpg

ranchisedd.com/wp-content/uploads/2014/03/1620523_259795554188538_2023041533_n.jpg

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X