เทคนิคการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ให้เข้าถึงลูกค้า

26Sep, 2015

เทคนิคการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ให้เข้าถึงลูกค้า

การที่จะทำธุรกิจบริการให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจลักษณะของธุรกิจบริการ ก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะได้หาวิธีการตลาดได้อย่างเหมาะสม วันนี้เรามีวิธีการดีๆ สำหรับทำการตลาดในธุรกิจบริการมาบอกกัน ติดตามได้เลยครับ

เริ่มจากการตั้งชื่อร้านหรือกิจการให้มีการรับรู้ได้ถึงลูกค้า หากจะบอกว่าความแตกต่างที่สำคัญระหว่างธุรกิจบริการและธุรกิจขายสินค้า คือเรื่องของการรับรู้ในตัวสินค้า เช่น คุณภาพ และคุณสมบัติการใช้งานต่างๆที่สามารถจับต้องได้  แต่สำหรับธุรกิจบริการแล้ว เรามักจะเลือกใช้บริการร้าน ที่ชื่อดูเกี่ยวเนื่องกับการบริการต่างๆ ที่เราต้องการ การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจที่ให้บริการ ทำให้ลูกค้าไม่ทราบถึงบริการที่มีให้ แก่ลูกค้า มีอะไรบ้าง จงตั้งชื่อที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ และเป็นที่ยอมรับของทุกคนไม่ใช่เฉพาะท่านคนเดียว

การบริการส่วนใหญ่ ไม่สามารถหาราคาที่ถูกต้องได้ ถ้าเทียบกับการขายของ เช่น รองเท้า, กาแฟ และรถหรือสินค้าทั่วไปที่จับต้องได้เลย แต่ถ้า เป็นการออกแบบห้องครัว, ราคาตกแต่งภายใน การเสริมความงามเหล่านี้ ราคายังขึ้นอยู่กับคุณค่าของงานที่ให้แก่ลูกค้าด้วย   ราคาที่คุณเสนอไปอาจจะมากกว่าที่ลูกค้าจะจ่ายได้ ถ้าลูกค้าปฏิเสธไม่ใช่เพราะ บริการของคุณไม่ดี แต่อาจเป็นเพราะความรู้สึกในราคาของคุณไม่จูงใจ ปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องการขายของคุณ

 

อีกเรื่องของการตลาดของธุรกิจบริการที่สำคัญ คือความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีของลูกค้า เพราะงานบริการหากทำให้เกิดความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการ และการทำให้เกิดความประทับใจหลังการบริการได้แล้วนั้น ลูกค้าจะเกิดความสนิทสนม, ความไว้วางใจ, ความเป็นมืออาชีพ, คำพูดดีๆ, การที่ลูกค้าแสดงความรู้สึกแบบนี้ จะแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีร้านบริการที่กว้างขวาง สวยงาม สะอาดสะอ้าน ดีเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่มีอานุภาพเหนือยิ่งกว่างานบริการก็คือ ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีของลูกค้านั่นเอง

สรุปว่าการตลาดของงานบริการ นอกจากจะต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่นการประชาสัมพันธ์ การตลาด การส่งเสริมการขาย การโปรโมทออนไลน์ เหมือนงานอื่นๆแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการที่ลูกค้าไปบอกต่อปากต่อปาก หลังการได้รับบริการที่น่าประทับใจ ธุรกิจงานบริการจึงต้องสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ หากอยากทำให้ธุรกิจบริการของท่าน เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะงานบริการมักจะวัดกันที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก นั่นเอง

ภาพ : http://www.thaibizchina.com/upload/iblock/df2/2014.06.03%20service1.png

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X