เทคนิคการแบ่งปันระบบการพัฒนาพนักงาน SME

22Sep, 2015

เทคนิคการแบ่งปันระบบการพัฒนาพนักงาน  SME

เจ้าของธุรกิจ SMEทุกท่านจะต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือพนักงานบริษัทที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่แล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานและพัฒนาเป้าหมายของทางบริษัทให้ประสบความสำเร็จได้ตาม Target หรือไตรมาสปีต่อปี

www.thaitrainingzone.com

เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงต้องค้นหาวิธีอันหลากหลายเพื่อจะมาพัฒนาฟันเฟืองขององค์กรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หลายบริษัทถึงขั้นจ้างมืออาชีพ หรือบุคลากรทีมงานที่อบรมเพื่อพัฒนาองค์กร หรือพนักงาน ของตน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกและเห็นผลได้ในระยะยาว ดังนั้น เรามีวิธีที่น่าจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกท่านโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายมาฝาก เพื่อปรับโครงสร้างของทางบริษัทหรือองค์กรให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้น

งั้นผมจะท้าวความก่อนนะครับ ถ้าเจ้าของธุรกิจหลายคนอาจจะจำได้ว่าธุรกิจของเราเริ่มต้นได้อย่างไร อย่างแรกจะต้องมีนั่นก็คือคนที่ออกไอเดียความคิดทางด้านธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุนหรือคนลงทุน อาจจะเป็นคนคนเดียวกันกับเจ้าของธุรกิจก็เป็นไปได้ การดำเนินการทางธุรกิจ โดยลำพังนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก

เพราะคุณจะต้องทำทุกอย่าง ซึ่งการจะจ้างผู้อื่นมาช่วยงานซึ่ง นั้น แทนที่เราจะทำเกือบทุกหน้าที่ในตำแหน่งเดียว ถือว่าเป็นสิ่งดี  เพราะการทำงานแบ่งออกเป็นหลายๆหน้าที่ที่กว้างมาก  เมื่อธุรกิจได้เป็นแบบแผนและขยายตัวมากยิ่งขึ้น เราจึงมีการจัดจ้างเข้ามาแล้วควรจะดันคนเล็กๆให้ขึ้นเป็นหัวหน้างานเพราะรู้งานทั้งหมดแล้ว และพัฒนาองค์กรในระดับที่สูงขึ้นไปได้

รองลงมา ควรจะมีพนักงานที่มีหน้าที่คอยปฏิบัติงาน และรองรับคำสั่ง อาทิเช่นฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย หรือว่าพนักงานจัดเลี้ยงก็เป็นส่วนสำคัญทางด้านกันดำเนินงาน หรือประกอบอาชีพตามองค์กร และควรจะมีการอบรมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเป็นประจำ เพื่อจะทำให้พนักงานเหล่านั้น มีการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ของตนแต่มิใช่ว่าไปนำ บุคลากรจากภายนอกเข้ามาอบรม

เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเองอย่างเดียว ความรู้และศักยภาพของคนในองค์กรก็มีส่วนสำคัญ เพราะถ้าหากว่าศักยภาพโดดเด่นหรือศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรไม่มีการสืบต่อจะทำให้ องค์กรไม่มีจุดเด่นหรือธุรกิจ SME ไม่มีเอกลักษณ์ของสินค้านั้นเอง

และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแบ่งระดับขององค์กรนั้นคือระดับศักยภาพของพนักงานซึ่งมีผลในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

เราควรจะทราบว่าพนักงานคนไหนมีศักยภาพในการทำงานสูงหรือพนักงานคนไหนที่ทำงาน ตามคำสั่งของหัวหน้างานได้ดี ที่สุด เพื่อจัดระบบและแจกแจง จะได้มีการพัฒนาทางด้านสายงานและแบ่งงานได้อย่างตรงเป้าหมาย และควรจะมีการเลื่อนตำแหน่งเมื่อถึงเวลาก็จะทำให้ ทางธุรกิจ SME ของเจ้าของธุรกิจหรือองค์กรมีการพัฒนารุดหน้าของพนักงานและการเติบโตสูงขึ้น

จะมีการผลักดันองค์กรให้มีการเติบโตอย่างสูง เนื่องจากพนักงานจะปฏิบัติงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อมีค่าแรงหรือรายได้ สูงยิ่งขึ้น จริงทำให้ผลประกอบการของ SME หรือองค์กรของคุณ พัฒนา สู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และถ้าหากเป็นพนักงานระดับ ชั้นเดียวกันควรจะไม่ให้รายได้หรือผลตอบแทนเรือปล้ำกันมากจนเกินไป

เนื่องจากจะทำให้ พนักงานมีการวัดระดับรายได้กันเอง ส่วนเหลื่อมล้ำกัน และทำให้ผลงานหรือการปฏิบัติงาน ของทางด้านธุรกิจ SME มีการขยายตัวหรือเติบโตได้ช้า

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X