เทคนิคพัฒนาองค์กร สร้างธุรกิจเงินล้าน

04Sep, 2015

เทคนิคพัฒนาองค์กร สร้างธุรกิจเงินล้าน

ธุรกิจขนาดใหญ่หลายธุรกิจ ที่ได้ใช้บุคลากรเพื่อนำมาพัฒนา “ศักยภาพ” และ “ยอดขาย” ขององค์กร  และพัฒนาบุคคลของทางบริษัทหรือองค์กรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเรา ก็มีอีกหนึ่งวิธีที่จะมาช่วยท่าน ให้ประสบความสำเร็จได้จาก ประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยมีความล้มเหลว ผิดพลาดทางด้านการประกอบธุรกิจมาก่อน จนถึงณปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับเศรษฐี

ภาพ www.getresponse.pt

บอกได้ว่าเทคนิคต่างๆ  มาจากประสบการณ์ชีวิตจริงๆของผู้ ที่ได้ประสบความสำเร็จ การที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรอยากได้ยอดทางธุรกิจเยอะๆ  ประกอบไปด้วยช่วงเวลาและโอกาสทางธุรกิจ เช่น ช่วงนาทีทอง จะทำให้ประกอบการมีโอกาสเพิ่มการจัดจำหน่าย หรือการให้บริการของเราได้และจงจำไว้ว่า คุณจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าคุณให้ผู้อื่นช่วงชิงนาทีทองก่อน

นี่เป็นวิธีการ แบบง่ายๆของผู้บริหาร ที่ต้องการ เพิ่มยอด อย่างรวดเร็ววิธีการ ใช้ใจซื้อใจที่เขาเรียกกันในการตลาด และการ ที่ทางบริษัทอยากจะพัฒนาองค์กร หรือตัวบุคคล ในต่างประเทศ ก็ให้พนักงานในองค์กร ออกไปศึกษา จากทางบริษัทฯ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในองค์กรและบริษัทตัวเอง

ซึ่งจะทำให้รู้ว่า ข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยของทางองค์กรและบริษัท มีตรงไหนบ้างที่ต้องปรับปรุง การพัฒนาองค์กรไม่ได้มีเพียงแค่ ปัจจัยและองค์ประกอบเพียงภายนอกเท่านั้น ยังรวมไปถึงความคิดและทัศนคติ ในแง่ดี ของผู้บริหาร เพราะว่า การทำงานด้วยการยึดถือหลักการของผู้นำย่อมมีประโยชน์ ในการพัฒนาองค์กรและบริษัทให้ก้าวหน้า

เพราะฉะนั้นแล้วผู้บริหาร หรือหัวหน้าประจำแผนก ก็มีส่วนสำคัญ จึงต้องมีการประชุมชี้แจงและพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด หรือจัดหาหลักสูตรพัฒนาองค์กร  รวมถึง คอร์สการเรียนรู้การเรียนรู้ทักษะการขาย เพราะทุกคนในองค์กรคือฟันเฟืองขนาดเล็กที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กร พัฒนา ไปทางเดียวกันได้ เพราะฉะนั้นแล้ว อย่ามองข้าม ศักยภาพของแต่ละบุคคล  เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนนั่นคือการพัฒนาองค์กรและบริษัท ที่ได้มาจากประสบการณ์ จากคนที่ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จไม่เคยคอยเรา เพียงแค่เราต้องไปคว้ามาให้ได้เท่านั้นเอง

 

Facebook Comments

About The Author
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดทาง Google Facebook Line@ SEO eCommerce ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการคอร์สอบรมตลาดออนไลน์ ครบวงจร
error: Content is protected !!
X