Category: News

26Oct, 2018

รูปแบบการตลาดออนไลน์ธุรกิจโรงพยาบาล

รูปแบบการตลาดออนไลน์ธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาล คำนี้เป็นหนึ่งคำที่หลายท่านไม่พึงประสงค์ที่จะได้ยิน หรือแม้แต่จะมาเข้ามาเยี่ยมชม  แต่เชื่อไหมว่าไม่มีท่านใดที่จะหนีพ้น สถานที่แห่งนี้ไปได้ ฟังดูน่าขนลุกนิดหน่อยนะ แต่เป็นเรื่องจริง และ ยังเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้อีกด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาล หรือเอกชนก็ตามล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือ ช่วยให้เจ็บทุเลา และช่วยให้ความทรมานหายไป จุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของคำว่าโรงพยาบาลมีความหมาย 2 อย่างด้วยกันคือ สถานพยาบาลที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยทั้งหลายตามแนวทางของของมนุษยธรรมนั่นคือโรงพยาบาลของรัฐบาล อีก1 จุดมุ่งหมายจะเป็นเพื่อช่วยเหลือเหมือนกันแต่เป็นของภาคเอกชน ซึ่งมีเรื่องของผลกำไรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน เมื่อมีผลกำไรก็ย่อมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคำว่าธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่า เป็นสิ่งคัญที่ช่วยให้สถานพยาบาลแห่งนั้นยังยืนหยัดอยู่ได้นั่นเอง ตลาดธุรกิจออนไลน์สำหรับโรงพยาบาล ส่วนมากจะเป็นการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเอกชนต่างๆด้วยกันเอง การแข่งขันเพื่อที่จะนำบริการที่รวดเร็ว และดีเยี่ยมรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยจากต่างประเทศ อีกทั้งวิทยาการสมัยใหม่หรืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยใหม่ล่าสุด เพื่อนำมาใช้กับคนไข้ของตน การแข่งขันทางด้านการทำการตลาดจึงมีความดุเดือดเป็นอย่างมาก มีทั้งการแข่งขันทางด้านการโปรโมททุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเลยคือ การแข่งขันการนำเสนอผ่านโลกโซเชียล วิธีการที่สถานพยาบาลใช้สื่อสารให้ คนไข้ได้รับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทันสมัยยิ่งกว่า และไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทย ให้ลูกค้าหรือคนไข้ได้ทราบ จะเป็นการชี้ช่องทาง และเป็นทางออกที่คนไข้อยากจะได้มา เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่คนไข้ที่มีฐานะการเงินดี และพร้อมจะใช้จ่ายบริการนั้นๆ ซึ่งโดยรวมนั้นการพัฒนาของสถานพยาบาลเอกชนนั้นเป็นการดีต่อทุกคนในสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเมื่อสถานที่ใดมีอุปกรณ์ทันสมัย หรือนวัตกรรมใหม่ๆระดับโลกจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของ โรงพยาบาลต่างๆไปในตัวเพราะเหตุผลสำคัญคือ ไม่มีแห่งใดที่จะทนความล้าหลังของเทคโนโลยีในการรักษาได้  ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลหรือของเอกชนด้วยกันก็ตาม  จึงส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรักษาและส่งผลดีต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก […]

22Sep, 2015

เทคนิคการแบ่งปันระบบการพัฒนาพนักงาน SME

เทคนิคการแบ่งปันระบบการพัฒนาพนักงาน  SME เจ้าของธุรกิจ SMEทุกท่านจะต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือพนักงานบริษัทที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่แล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานและพัฒนาเป้าหมายของทางบริษัทให้ประสบความสำเร็จได้ตาม Target หรือไตรมาสปีต่อปี เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงต้องค้นหาวิธีอันหลากหลายเพื่อจะมาพัฒนาฟันเฟืองขององค์กรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หลายบริษัทถึงขั้นจ้างมืออาชีพ หรือบุคลากรทีมงานที่อบรมเพื่อพัฒนาองค์กร หรือพนักงาน ของตน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกและเห็นผลได้ในระยะยาว ดังนั้น เรามีวิธีที่น่าจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกท่านโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายมาฝาก เพื่อปรับโครงสร้างของทางบริษัทหรือองค์กรให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้น งั้นผมจะท้าวความก่อนนะครับ ถ้าเจ้าของธุรกิจหลายคนอาจจะจำได้ว่าธุรกิจของเราเริ่มต้นได้อย่างไร อย่างแรกจะต้องมีนั่นก็คือคนที่ออกไอเดียความคิดทางด้านธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุนหรือคนลงทุน อาจจะเป็นคนคนเดียวกันกับเจ้าของธุรกิจก็เป็นไปได้ การดำเนินการทางธุรกิจ โดยลำพังนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะคุณจะต้องทำทุกอย่าง ซึ่งการจะจ้างผู้อื่นมาช่วยงานซึ่ง นั้น แทนที่เราจะทำเกือบทุกหน้าที่ในตำแหน่งเดียว ถือว่าเป็นสิ่งดี  เพราะการทำงานแบ่งออกเป็นหลายๆหน้าที่ที่กว้างมาก  เมื่อธุรกิจได้เป็นแบบแผนและขยายตัวมากยิ่งขึ้น เราจึงมีการจัดจ้างเข้ามาแล้วควรจะดันคนเล็กๆให้ขึ้นเป็นหัวหน้างานเพราะรู้งานทั้งหมดแล้ว และพัฒนาองค์กรในระดับที่สูงขึ้นไปได้ รองลงมา ควรจะมีพนักงานที่มีหน้าที่คอยปฏิบัติงาน และรองรับคำสั่ง อาทิเช่นฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย หรือว่าพนักงานจัดเลี้ยงก็เป็นส่วนสำคัญทางด้านกันดำเนินงาน หรือประกอบอาชีพตามองค์กร และควรจะมีการอบรมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเป็นประจำ เพื่อจะทำให้พนักงานเหล่านั้น มีการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ของตนแต่มิใช่ว่าไปนำ บุคลากรจากภายนอกเข้ามาอบรม เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเองอย่างเดียว ความรู้และศักยภาพของคนในองค์กรก็มีส่วนสำคัญ เพราะถ้าหากว่าศักยภาพโดดเด่นหรือศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรไม่มีการสืบต่อจะทำให้ องค์กรไม่มีจุดเด่นหรือธุรกิจ SME ไม่มีเอกลักษณ์ของสินค้านั้นเอง และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแบ่งระดับขององค์กรนั้นคือระดับศักยภาพของพนักงานซึ่งมีผลในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เราควรจะทราบว่าพนักงานคนไหนมีศักยภาพในการทำงานสูงหรือพนักงานคนไหนที่ทำงาน ตามคำสั่งของหัวหน้างานได้ดี ที่สุด เพื่อจัดระบบและแจกแจง จะได้มีการพัฒนาทางด้านสายงานและแบ่งงานได้อย่างตรงเป้าหมาย […]

19Sep, 2015

หลักเกณฑ์ เทคนิค ของ sme ในการซื้อระบบ สตอเรจ พัฒนาองค์กร

หลักเกณฑ์ เทคนิค ของ sme ในการซื้อระบบ สตอเรจ พัฒนาองค์กร ผู้ประกอบการ sme และหลายคนเริ่มจัดซื้อหาทางด้านระบบ สตอเรจ ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานในณปัจจุบัน ที่ทางบริษัทหรือองค์กรผู้ประกอบการจะต้องใช้กัน ซึ่งสามารถยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ไปอนาคต และยังสามารถ ใช้งานควบคู่กับระบบปัจจุบันได้โดยไม่มีปัญหา ทั้งนั้น ยังสามารถพัฒนาใช้ระบบออนดีมานด์ (On Demand) ที่จะสามารถพัฒนาและรองรับในอนาคตและกำลังขยายการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทางเรามีคำแนะนำที่เชื่อว่าสามารถทำให้ คุณตัดสินใจเลือกซื้อระบบให้กับองค์กรหรือทางบริษัทและธุรกิจของคุณ ได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้งาน ระบบที่คุณจะซื้อจะต้องเป็นระบบ ที่รองรับหลักฐานของการใช้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันในอนาคตหรือวันข้างหน้า และยังเป็นหลักฐาน ขององค์กรและบริษัทอีกด้วย ระบบสตอเรจ คิดดีจะต้องมีการรองรับความต้องการหลากหลายได้อย่างครอบคลุมอาทิเช่น Network File System (NFS), Common Internet File System (CIFS), iSCSI, Fibre Channel และ Fibre Channel over Ethernet (FCoE) ก็จะดีมากเลยทีเดียว โรงในอนาคตเมื่อธุรกิจแล้วขยายตัวมากขึ้น ลงในอนาคตเมื่อธุรกิจแล้วขยายตัวมากขึ้น จะถึงต่อไปและทำให้ลดอัตราค่าใช้จ่ายในอนาคต เมื่อธุรกิจของเราขยายตัวเติบโตมากยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบการป้องกันข้อมูลรั่วไหล […]

30May, 2015

อบรมขายสินค้าออนไลน์ ขายของผ่านเน็ต ที่ไหนดี

อบรมขายสินค้าออนไลน์  ขายของผ่านเน็ต ที่ไหนดี มันใช่เรื่องเเปลกอีกต่อไปสำหรับ การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีให้เห็นกันอย่างชินตา เเต่ใครจะรู้จริงถึงกลวิธีที่จะทำให้การขายสินค้าในการโลกออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพ เเละทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ คงเคยได้ยินกันมาบ้าง ถึงคนที่ขายของในโลกอินเตอร์เน็ตที่ประสบความสำเร็จ เเละได้รายได้ 5-10 เท่าของคนที่ทำงานประจำ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่จำเป็นต้องมีคนช่วยตั้งร้าน เฝ้าของ เขาทำกันได้อย่างไร คำตอบอาจจะมีหลากหลายมากมาย เเต่ละคนเเต่ละวิธี เเต่วันนี้ ทีมงาน onlineoneclick จะเเนะนำการเลือกคอร์สเรียน/อบรม Digital Marketing  : และคอร์สสอนทำ SEO ถึงวิธีการเลือกสถานที่ในการไป เรียนอบรมการขายสินค้าออนไลน์กัน และวิธีขายสินค้าผ่านเน็ต ที่ไหนดี  มาฝากกัน 1.ผู้สอนการขายขายของออนไลน์ ผู้สอนควรจะสิ่งที่ผู้ที่สนใจจะเรียนคิดถึงเป็นสิ่งเเรก เพราะสไตล์การสอนของเเต่ละคน อาจจะทำให้คุณไม่เข้าใจ หรือได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ ควรจะหาข้อมูลให้ดี หรือไปลองทดลองเรียนการที่เสียเงิน 2.ราคาคอร์สอบรมขายสินค้าออนไลน์ ราคาที่จ่ายควรจะสมนำสมเนื้อกับสิ่งที่จะได้รับ คุณควรจะไปดูถึงสิ่งที่จะได้รับ ซึ่งโดยปกติเเล้วจะมีเเสดงให้ดูถึงเนื้อหาที่คุณจะได้เรียน เเละด้วยจำนวนครูที่มาสอนในปัจจุบันมีเยอะมากพอสมควร คุณผู้อ่านก็ควรจะเทียบราคาให้ดีก่อนนะครับ 3.สถานที่อบรมการตลาดออนไลน์ อันนี้เเล้วเเต่ความชอบของเเต่ละคน บางคนอาจจะชอบนั่งเรียนอยู่ที่บ้าน หรือบางคนชอบเรียนในห้องใหญ่ หรือจะชอบเรียนเเบบหนึ่งต่อหนึ่งบนโต๊ะตามร้านอาหาร ต้องถามให้เเน่ชัดถึงสถานที่ที่คุณต้องไปเรียนด้วย เพราะนอกจากความสะดวกสบายในการเรียนเเล้ว บ้างครั้งถ้าเป็นสถานที่เปิดเช่นร้านอาหาร อาจจะทำให้สมาธิในการเรียนของคุณน้อยลงได้ 4.รูปเเบบการสอน eCommerce […]

14May, 2015

ธุรกิจรับงานจัดเลี้ยงโต้ะจีน เติบโตขึ้นทุกปี จนน่าจับตามอง

ธุรกิจรับงานจัดเลี้ยง…เติบโตขึ้นทุกปี จนน่าจับตามอง  ธุรกิจรับจัดงานเลี้ยง โต้ะจีน เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งธุรกิจนี้ เป็นช่องทางการตลาดใหม่ของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมจัดงานเลี้ยงฉลองกันในกลุ่มครอบครัวและ เพื่อนๆ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดที่เริ่มต้องการธุรกิจรับจัดงานเลี้ยงในช่วง โอกาสต่างๆ เช่น งานแถลงข่าว งานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆของธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ธุรกิจรับจัดงานเลี้ยง โต้ะจีน  ยังก้าวเข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาดในกิจกรรมอื่นๆ เช่น งานศพ งานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ เป็นต้น มีการคาดการณ์ว่าในแต่ละปี มีมูลค่าของธุรกิจรับจัดงานเลี้ยง มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี  และมีอัตราเติบโตสูง เมื่อเทียบกับในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันเริ่มมีบรรดาผู้ประกอบการเปิดตัวเข้ามาดำเนินธุรกิจประเภทนี้อย่างจริงจัง มากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้จะมีฐานธุรกิจเดิมอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาหารและร้านขนมเบเกอรี่  รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับร้านรับจัดดอกไม้อีกด้วย ส่งผลให้การแข่งขันในบริษัทรับจัดงานเลี้ยงโต้ะจีน   เช่น งานเลี้ยงแต่งงาน เริ่มมีการแข่งขันกัน ดุเดือดมากขึ้น เดิมนั้นเวลาจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ เมื่อนึกถึงเรื่องอาหารถ้าไม่ต้องการทำเองให้วุ่นวาย ก็จะเรียกใช้บริการ โดยการสั่งอาหารจากร้านอาหารที่มีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือสั่งเลี้ยงแบบโต๊ะจีน หรือใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงของโรงแรม เป็นหลัก ซึ่งรูปแบบก็จะเดิมๆ คือมาถึงก็จัดโต๊ะ เตรียมอาหาร เสิร์ฟอาหาร เก็บล้างภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจน […]

08May, 2015

ซานตาเฟ่ สเต้ก รุกหนักหวังเป็นผู้นำอาเซียน

ซานตาเฟ่  สเต้ก รุกหนักหวังเป็นผู้นำอาเซียน ยุคแห่งการเริ่มต้นเป็นผู้นำธุรกิจได้เริ่มต้นในหลายๆ  ด้าน ทั้ในด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านควาสวยความงาม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในตลาดอาหาร เครื่องดื่ม มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเสมอ คำถามที่น่าสงสัยคือเราจะสามารถเป็นผู้นำในตลาดนั้นๆ และสร้างแบรนด์ที่มีลูกค้าให้ความเชื่อใจได้อย่างไร นี่เป็นปัญหาที่เคที เรสเตอร์รอง ผู้นำด้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่าง ร้านซานตาเฟ่ สเต้ก ที่คนรู้จักกันดี ต้องตระหนักและพัฒนาให้สามารถเป็นผู้นำในตลาดอาเซียนให้ได้ ว่ากันว่าด้วยเรื่องของตลาดสเต้ก ในไทยนั้น เคที เรสเตอรอง มีสาขามากกว่า 100 สาขาและจะเปิดให้ครบทั้ง 180 สาขาในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เคทีเรสเตอรองไม่ต่ำกว่า 3000 ล้านบาทได้อย่างแน่นอน และโอกาศที่จะเติบโตในฐานะผู้นำร้านสเต้กอันมีชื่อและได้รับความไว้วางใจนั้นมีมาก เพราะตอนนี้ยังไม่มีแบรนด์หรือร้านสต้กเจ้าอื่นที่ติดหูมากกว่า ซานตาเฟ่ สเต้กซึ่งส่งผลดีให้สามารถก้าวเป็นผู้นำในตลาดเสต้กได้อย่างไม่ยาก และคาดหวังกันต่อไป กล่าวถึงการเติบโตของตลาดเสต้กในไทย มีมูลค่ามากถึง 10,000 ล้านบาทและสามารถขยายตัวต่อเนื่องเพื่อรองรับวิถีชีวิตที่รักสุขภาพของคนไทยมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในตลาดนี้ ก้าวต่อไปของ ซานตาเฟ่ คือการครองตลาดสเต้กที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และมีแผนในการขยายตลาดในอาเซียน โดยเฉพาะการเจาะตลาดเพื่อนบ้านที่ง 4 ปรเทศให้ได้  คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และมาเลเวีย […]

03Apr, 2015

อบรมสัมมนา สอนขายของออนไลน์ ebay facebook Alibaba ฟรี

คอร์สอบรมสัมมนา สอนขายของออนไลน์ ผ่านทางอีเบย์ eBay Facebook Alibaba ฟรี การขายทางออนไลน์  เป็นการง่ายสำหรับการค้าขายในปัจจุบัน  เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นที่นิยม  และลงทุนต่ำมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับการตลาดผ่านช่องทางอื่นๆ  เพราะการเติบโตของเครื่อยข่ายอินเตอร์เน็ต  จึงทำให้หลายธุรกิจ ต่างนิยมใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายสินค้า ข้อดีของการขายของทางออนไลน์ ทำง่าย ทำที่ไหนก็ได้ สามารถเรียนรู่ได้ง่าย สามารถทำได้ด้วยคนเดียว ลงทุนต่ำ  ความเสี่ยงต่ำ ขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว วัดผลได้แม่นยำ ไม่ต้องมีหน้าร้าน ช่องทาง และเครื่องมือทางกการโฆษณาออนไลน์ ที่มีให้เลือกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น  รับทำ SEO  Google, Facebook , Line ,Youtube  เว็บต่างๆ   และ เว็บขายสินค้าจากต่างประเทศ เช่น  ขายสินค้าผ่าน  อีเบย์ Ebay  , Amazon, Alibaba หลายธุรกิจประสบความสำเร็จ ใช้ช่องทางออนไลน์  ในการเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ แบบ 100 % สำหรับคนที่สนใจที่ต้องการทำธุรกิจทางออนไลน์ หรือหาช่องทางเพิ่มรายได้เสริม หรือ […]

04Feb, 2015

SME Center ศูนย์การศึกษาของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

SME Center ศูนย์การศึกษาของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง  เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องของการเริ่มต้นการทำธุรกิจ SMEs   วันนี้ สถาบันหอการค้าไทย  เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไทย  เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของเมืองไทย  เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจในการก้าวเข้าสู่การแข่งขัน และเข้าสู่สมาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดตั้ง ศูนย์เอส เอ็ม อี (SMEs Center)  ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย ดร.ลัดดาวัลย์ เขมาศ ผู้อำนวยการ SME Center ได้เล็งเห็นความสำคัญการยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการของไทย ให้เข้าสู่ระดับอาเซียน และระดับโลก สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือ  การได้เปรียบในเรื่อง ความเชี่ยวชาญในการองค์ความรู้ เพราะมีคณะอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ  และยังได้รับการสนับสนุนจากสภาหอการค้าไทย   และ ประสบการณ์ของ ดร. ลัดดาวัลย์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการให้ความรู้ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ถ้าหากท่านไหนที่กำลังสนใจ  หรือกำลังมองหาช่องทางในการศึกษาเรียนรู้  สำหรับผู้ประกอบการรายใหมที่อยากรวย คือ การเรียนรู้ในเรื่องการตลาดออนไลน์ เช่น คอร์สอบรมสำหรับธุรกิจ SME เพื่อกว่าไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME  มีสินค้าดีๆ อยากทำธุรกิจ  หรือมีไอเดียเจ๋งๆ อยากเริ่มต้นทำธุรกิจสวนตัว  หรือแม้แต่ […]

24Jan, 2015

โครงการอบรมธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ ปี 2558

โครงการอบรมธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่  ปี 2558 โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทายาทธุรกิจ ปี 2558 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการใหม่ ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ (เริ่มต้นมาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี) 2.”ทายาทธุรกิจ” ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับการถ่ายทอดกิจการ หรือมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของครอบครัว เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ / หาความรู้เพิ่ม / หา Connection เพิ่มเติม พนักงานในกิจการ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการอบรมเพื่อหาความรู้ในการบริหารธุรกิจเพิ่ม   สิ่งที่จะได้จากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ในการทำแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นแผนธุรกิจของกิจการของตนเองแล้ว ได้เครือข่ายผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจด้วยกัน (กว่า40 กิจการ ที่เข้าอบรมร่วมกัน) ค่าใช้จ่ายในการอบรม :   2,000 บาท  (ค่ามัดจำการอบรม) โดยที่ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับคืนเต็มจำนวน เมื่อผ่านการฝึกอบรมและส่งแผนการลงทุนรายกิจการให้กับทางธนาคารฯ (การอบรมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการอบรม)   กำหนดการอบรม   ครั้งที่ 1  : วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ครั้งที่ 2  : […]

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงรางวัลกว่า 150,000 บาท

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงรางวัลกว่า 150,000 บาท สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับเมืองไทย Smile Club, ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education, UK จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ “How we bring back the Smile to Thailand” และสโลแกนต้อนรับ AEC 2015 เพื่อชิงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ ISIS Education, London 2 สัปดาห์ พร้อมที่พัก และตั๋วเครื่องบินฟรีไป-กลับ มูลค่า 150,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย จุดประสงค์ของการจัดโครงการประกวดเขียนเรียงความดังกล่าวเพื่อส่งเสริมทักษะและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในธุรกิจ โดยโครงการนี้ส่งเสริมทั้งผู้ที่สนใจในกรุงเทพมหานครและจะเผยแพร่โครงการนี้ไปยังทุกจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสคว้ารางวัลใหญ่เช่นนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ผู้เข้าประกวดนักศึกษาและคนทำงานที่มีอายุระหว่าง 18 – […]

error: Content is protected !!
X