Category: Business

04Nov, 2018

การตลาดออนไลน์ธุรกิจโลจิสติกส์

การตลาดออนไลน์ธุรกิจโลจิสติกส์ สิ่งที่ทำให้การเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งของตลาดโลจิสติกส์ ทั้งใหม่และเก่าที่ 9 มาฟื้นฟูอยู่ในยุคปัจจุบันนั้นอานิสงส์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นมาจากหลากหลายธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน นั่นเอง จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจอย่างใดเพราะธุรกิจออนไลน์เกือบทุกสาขาย่อมมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการประเภทนี้ และปลายทางที่ทุกคนมองหาก็คือโลจิสติกส์ นั่นเอง เพราะเป็นการนำสินค้าทุกอย่างที่เกิดการซื้อขายหรือประมูลนำส่งยังผู้บริโภคที่เฝ้ารอสิ่งที่ตนต้องการอย่างใจจดใจจ่อ ความก้าวหน้าของธุรกิจโลจิสติกส์จึงเป็นที่น่าจับตามองของโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก และมีการเกิดใหม่ของบริษัทโลจิสติกส์อีกเป็นจำนวนมาก ถ้าจะกล่าวถึงเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการเจริญเติบโตของเครือข่ายออนไลน์ ธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ได้ก้าวหน้าหรือมีความแข็งแกร่งเท่าทุกวันนี้ การเติบโตของการตลาดออนไลน์ ธุรกิจโลจิสติกส์ แต่เมื่อครั้งมีการพัฒนาทางด้านธุรกิจออนไลน์ธุรกิจโลจิสติกส์จึงเดินทางถึงจุดหนึ่งซึ่งมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการพัฒนา การสื่อสารต่อผู้บริโภคให้มีความเข้มข้นมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความหลากหลายและเพิ่มสิ่งเร้ากระตุ้นให้ลูกค้าอยากใช้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทตน ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่แข่งขันกันลดราคาเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก หรือจะเป็นการแข่งขันการขนส่งที่รวดเร็ว เพื่อดึงตลาดนี้ให้เป็นของตัวเอง ให้จงได้ ใน ทุกสายงานของธุรกิจโลจิสติกส์ จึงได้กระโจนเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัว อย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน หลากหลายธุรกิจโลจิสติกส์ที่ ได้แข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าของตัวเองกันอย่าง ชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว ในโลกของการแข่งขันถ้ามีการสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่าง รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง ความก้าวหน้าของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์นั้นจึงจะดำเนิน ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง ผู้บริโภคต้องการใช้บริการ ที่รวดเร็ว การที่มีผู้บริโภคมาใช้บริการ เป็นจำนวนมากแล้วกลับมาใช้บริการซ้ำ นั้นเป็นจุดสูงสุดของการบริการโลจิสติกส์ เพราะจะเป็นการวัดถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่บริษัทใหม่หรือเก่าเองก็ตาม การโฆษณาทางออนไลน์หรือตลาดอีคอมเมิร์ซจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน ช่องทางที่จะก้าวไปข้างหน้าล้วนจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเกิดจากการวิเคราะห์ตลาด และศักยภาพของคู่แข่งทางธุรกิจ แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน และประเมินความเป็นไปจากผลกำไร โดยตลอด เป็นระยะ บริษัทโลจิสติกส์จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโปรโมชั่นต่างๆ และกระจายข้อมูลสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ผ่านสื่อต่างๆทาง […]

02Nov, 2018

การตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินในยุคดิจิตอล

การตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินในยุคดิจิตอล เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปการทำการตลาดทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นการตลาดของธุรกิจประเภทใดก็ตามต่างก็หันมาทำตามเทรนด์ที่นิยม เปรียบเสมือนการลากอวนไปในทิศทางที่มีปลาว่ายไปรวมอยู่ในฝั่งใด อวนก็จะต้องลากไปเพื่อดักจับปลาในฝั่งน้ำนั้นเช่นกัน เช่นเดียวกันกับการตลาดที่ต้องเน้นในช่องทางการตลาดออนไลน์ ทุกธุรกิจบนโลกใบนี้ ไม่เว้นแม้แต่การตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นสายการบินใหญ่ ๆ ระดับโลก สายการบินระดับประเทศหรือสายการบินโลว์คอส ต่างก็หันมาทำการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินกันทั้งนั้น นั่นเป็นเพราะผู้โดยสารที่มีความต้องการจะโดยสารเครื่องบินไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้ ๆ อย่างภายในประเทศหรือบินข้ามประเทศก็ตามต่างก็ต้องการความสะดวกสบายในการจองตั๋วผ่านระบบ   แนวโน้มการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบิน สิ่งที่ทางสายการบินและตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ จะต้องให้ความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินก็คือ การง่ายในการเข้าใช้บริการ ทั้งเรื่องของรูปแบบหน้าเพจ รูปแบบการกดจองในขั้นตอนต่าง ๆ และข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งต้องมีในเพจการ บริการการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบินที่เปิดขึ้นมา เช่น ตารางเวลาการบิน ตารางราคาของตั๋วเครื่องบินทุกประเภท และสิทธิพิเศษ ข้อยกเว้นต่าง ๆ เงื่อนไขต่างในการเข้าใช้บริการหรือระหว่างที่ได้ใช้บริการตลอดการเดินทางเป็นต้น หากทำระบบการตลาดออนไลน์ธุรกิจสายการบิน ได้อย่างดี ทั้งระบบและสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาย่อมจะได้รับความนิยมจากลูกค้าที่จะโดยสานเครื่องบินซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสายการบินแต่ละบริษัทในปัจจุบันก็มีการแข่งขันที่สูงและคุณภาพก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ต่างกันที่การทำการตลาดนี่เอง ใครทำการตลาดออนไลน์ได้ดีกว่าจึงได้เปรียบกว่า

30Oct, 2018

การตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัยมิติใหม่ของยุคสมัย

การตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัยมิติใหม่ของยุคสมัย การตลาดออนไลน์ เป็นการทำการตลาดที่รุกไล่เข้าไปสู่ธุรกิจทุก ๆ สาขา ทุก ๆ รูปแบบ เพราะโลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันขึ้นมาแล้ว การทำการตลาดออนไลน์จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงการขายสินค้าทั่ว ไป หรือการขายการบริการเช่นที่พัก โรงแรม การท่องเที่ยว การเดินทาง แต่ยังรวมไปถึงการทำการตลาดกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ดูผิวเผินแล้วไม่น่าจะใช้การตลาดแบบออนไลน์ได้ เช่น การตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัย ในอดีตการตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัยเป็นเรื่องที่คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำได้ เพราะธุรกิจประกันภัยเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งลูกค้าจำเป็นจะต้องรู้จักหลักแหล่งของบริษัทประกันภัยหรือรู้จักกับตัวแทนประกันภัย ต้องมีความไว้วางใจกันจึงจะตกลงซื้อความคุ้มครองของประกันชนิดนั้น ๆ หรือบริษัทนั้น ๆ แต่การตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัยก็เกิดขึ้นได้แล้วจริง ๆ อีกทั้งยังเกิดความนิยมกันมากในกลุ่มลูกค้าทั่ว ๆ ไป   การตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัย 2019 มีจุดแข็งก็คือ ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกัน ได้ศึกษาเนื้อหารายละเอียด ได้เลือกซื้อแบบกรมธรรม์ชนิดต่าง ๆ ด้วยตัวเองและสามารถติดต่อได้เองโดยตรงอย่างรวดเร็ว การตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มลูกค้าก็คือ การประกันภัยรถยนต์ การตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันภัยที่คนมีรถยนต์ทุกคนต้องใช้และทุกคนก็ท่องโลกออนไลน์กันอยู่แล้ว จึงเห็นได้ว่าการประกันภัยรถยนต์ในโลกออนไลน์เป็นการตลาดออนไลน์ธุรกิจประกันภัย ที่ทำยอดขายได้สูงที่สุด และไม่แน่ว่าในอนาคตกันใกล้ ตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ เช่นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทรัพย์สิน ประกันการเดินทาง เป็นต้น ก็จะได้รับความนิยมในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย […]

28Oct, 2018

เคล็ดลับการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ คอนโดห้องเช่า

เคล็ดลับการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ คอนโดห้องเช่า การทำธุรกิจคอนโดให้เช่าและห้องให้เช่า เป็นเทรนด์ของธุรกิจที่ได้รับความนิยมทุกช่วงเวลาไม่เคยเสื่อมถอย เพราะว่ากันว่าธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใครที่ทำธุรกิจนี้ก็เปรียบเหมือนเสือนอนกิน แต่ในปัจุบันคู่แข่งทางธุรกิจที่เปิดกิจการให้เช่าทั้งคอนโดและห้องเช่ามีมากมายเกลื่อนกลาด ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ดังนั้นถ้าต้องการให้ได้ผู้เช่าคงจะต้องเปิดช่องทางการตลาดอื่น ๆ ให้มากขึ้น เช่นการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคอนโดห้องเช่า  การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคอนโดห้องเช่า ไม่ใช่เพียงแค่การหาแหล่งโพสประกาศให้เช่าคอนโดหรือห้องเช่าเท่านั้น แต่ถ้าต้องการทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคอนโดห้องเช่าประสบความสำเร็จมาก ๆ ก็จะต้องมีเคล็ดลับดังนี้คือ 1.การนำเสนอรูปภาพการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคอนโดห้องเช่า รูปภาพที่โพสลงตามหน้าโฆษณาต่าง ๆ จะต้องเป็นภาพที่สวยงาม มองเห็นได้หลาย ๆ มุมในห้องที่ให้เช่า ดูชัดเจนและสามารถจูงใจให้คนที่ได้เห็นประกาศอยากเข้ามาเช่าอยู่ การเลือกใช้ช่างภาพมืออาชีพก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการถ่ายด้วยมือสมัครเล่น 2.การนำเสนอคำบรรยายในประกาศการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคอนโดห้องเช่า คำบรรยายที่ใช้ในการโฆษณาควรจะต้องเลือกสรรคำบรรยายที่เชิญชวนให้น่ามาเช่าพัก มีความชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย มีรายละเอียดต่าง ๆ ครบครัน เช่น สถานที่ตั้ง ขนาดของห้องพัก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่ามัดจำ ล่วงหน้า ค่าส่วนกลาง เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเบื้องต้น หากมีรายละเอียดไม่ครบลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่น่าสนใจ ไม่โปร่งใส ยุ่งยากในการสอบถามข้อมูล้พิ่มเติมทั้ง ๆ ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรบอกให้รู้  การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคอนโด ห้องเช่า เมื่อทำการตลาดแล้วหากเราใส่ใจลงรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้นก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

26Oct, 2018

รูปแบบการตลาดออนไลน์ธุรกิจโรงพยาบาล

รูปแบบการตลาดออนไลน์ธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาล คำนี้เป็นหนึ่งคำที่หลายท่านไม่พึงประสงค์ที่จะได้ยิน หรือแม้แต่จะมาเข้ามาเยี่ยมชม  แต่เชื่อไหมว่าไม่มีท่านใดที่จะหนีพ้น สถานที่แห่งนี้ไปได้ ฟังดูน่าขนลุกนิดหน่อยนะ แต่เป็นเรื่องจริง และ ยังเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้อีกด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาล หรือเอกชนก็ตามล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือ ช่วยให้เจ็บทุเลา และช่วยให้ความทรมานหายไป จุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของคำว่าโรงพยาบาลมีความหมาย 2 อย่างด้วยกันคือ สถานพยาบาลที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยทั้งหลายตามแนวทางของของมนุษยธรรมนั่นคือโรงพยาบาลของรัฐบาล อีก1 จุดมุ่งหมายจะเป็นเพื่อช่วยเหลือเหมือนกันแต่เป็นของภาคเอกชน ซึ่งมีเรื่องของผลกำไรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน เมื่อมีผลกำไรก็ย่อมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคำว่าธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่า เป็นสิ่งคัญที่ช่วยให้สถานพยาบาลแห่งนั้นยังยืนหยัดอยู่ได้นั่นเอง ตลาดธุรกิจออนไลน์สำหรับโรงพยาบาล ส่วนมากจะเป็นการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเอกชนต่างๆด้วยกันเอง การแข่งขันเพื่อที่จะนำบริการที่รวดเร็ว และดีเยี่ยมรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยจากต่างประเทศ อีกทั้งวิทยาการสมัยใหม่หรืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยใหม่ล่าสุด เพื่อนำมาใช้กับคนไข้ของตน การแข่งขันทางด้านการทำการตลาดจึงมีความดุเดือดเป็นอย่างมาก มีทั้งการแข่งขันทางด้านการโปรโมททุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเลยคือ การแข่งขันการนำเสนอผ่านโลกโซเชียล วิธีการที่สถานพยาบาลใช้สื่อสารให้ คนไข้ได้รับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทันสมัยยิ่งกว่า และไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทย ให้ลูกค้าหรือคนไข้ได้ทราบ จะเป็นการชี้ช่องทาง และเป็นทางออกที่คนไข้อยากจะได้มา เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่คนไข้ที่มีฐานะการเงินดี และพร้อมจะใช้จ่ายบริการนั้นๆ ซึ่งโดยรวมนั้นการพัฒนาของสถานพยาบาลเอกชนนั้นเป็นการดีต่อทุกคนในสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเมื่อสถานที่ใดมีอุปกรณ์ทันสมัย หรือนวัตกรรมใหม่ๆระดับโลกจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของ โรงพยาบาลต่างๆไปในตัวเพราะเหตุผลสำคัญคือ ไม่มีแห่งใดที่จะทนความล้าหลังของเทคโนโลยีในการรักษาได้  ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลหรือของเอกชนด้วยกันก็ตาม  จึงส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรักษาและส่งผลดีต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก […]

22Oct, 2018

การตลาดออนไลน์ธุรกิจรถยนต์

การตลาดออนไลน์ธุรกิจรถยนต์ ถ้าจะเปรียบกับรถยนต์ ในยุคปัจจุบันนั้น ก็สามารถเปรียบได้กับปัจจัย 4 ของทุกบ้านทุกหลังคาเรือนก็ว่าได้  โดยประมาณได้จาก จำนวนประชากรของประเทศมีเท่าไรก็ย่อมมีรถยนต์อย่างน้อย 1 คันที่บ้านหลังนั้นเสมอ ถ้ามนุษย์ขาดความสะดวกของรถยนต์ คงจะเกิดผลกระทบหลายอย่างตามมาอย่างเป็นแน่เช่น คงจะเกิดวิกฤตสำหรับช่วงเวลาเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปธุระสำคัญในจุดหมายที่ไกลออกไป หรือเดินทางไปถึงที่นัดหมายไม่ทันการ หรือ การนำส่งบุตรหลานไปที่โรงเรียนล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น รวมถึงการค้าขายต่างๆที่รถยนต์มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการนำสินค้าสู่ท้องตลาด การล่าช้าที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจหมายถึงความคงอยู่ของธุรกิจอีกด้วย “อย่าละเลยการตลาดออนไลน์” เพราะถ้าสินค้าไม่สามารถถึงที่หมายได้ทันกำหนด การค้าขายก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นแน่ ความสำคัญนี้ยิ่งทวีคูณสำคัญขึ้นมาคู่กับปัจจัยต่างๆที่มนุษย์ควรจะมีในยุคปัจจุบัน อย่างที่เราคาดไม่ถึง อีกทั้ง การมีรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะทางครอบครัวหรือ ฐานะทางการเงิน ของสังคมในยุคนี้ ไปโดยปริยาย การที่มีรถหรูขับบ่งบอกถึงฐานะของคนที่ขับ อย่างชัดเจน ในสังคมไทยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่กันมาอย่างช้านานแบบหนีไม่พ้น ด้วยหลายปัจจัยทำให้การตลาดของธุรกิจรถยนต์มีการทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การตลาดออนไลน์ของภาคธุรกิจรถยนต์ก็เช่นกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการนำเสนอรถยนต์สมรรถนะใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกสรรมาขับ เพื่อความสะดวก และ ความภูมิฐานของผู้ขับ ได้พัฒนาเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน โดยถ้าเปรียบเทียบกับยุคก่อนนั้น การที่จะเกิดการซื้อขายรถยนต์ขึ้นนั้น จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปดูรถถึงโชว์รูมด้วยตัวของท่านเอง และต้องพิจารณา ทดสอบขับขี่ ด้วยตัวท่านเองทุกครั้งไป แต่สำหรับในยุคนี้เพียงแค่ท่านคิดว่ารถยนต์ยี่ห้อไหนอยู่ในใจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆภายในรถ เครื่องยนต์เป็นแบบใด หรือสมรรถนะที่เด่นเกี่ยวกับรถยนต์ประเภทนั้นคืออะไร ท่านสามารถที่จะรับทราบได้ก่อนที่จะเห็นรถยนต์คันนั้นจริงเสียด้วยซ้ำไป “ใช้เครื่องมือโซเซียลให้เกิดประโยชน์” อีกทั้งยังมีรีวิวการขับเคลื่อนจริง การโชว์สมรรถนะจริงผ่านทาง  […]

13Oct, 2018

การตลาดออนไลน์ธุรกิจก่อสร้าง ทำอย่างไรให้คนเข้าถึงผู้คนมากที่สุด

การตลาดออนไลน์ธุรกิจก่อสร้าง ทำอย่างไรให้คนเข้าถึงผู้คนมากที่สุด ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตหรือเกี่ยวกับสังคม นั่นคือ ธุรกิจการก่อสร้าง เพราะว่าคนเราต้องมีการสร้างบ้าน สร้างสิ่งต่างๆอยู่เสมอ  และในปัจจุบันนี้มีบริษัทที่ทำธุรกิจก่อสร้างเยอะมาก ทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ ไปจนถึงธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ขายจนสร้างบ้านเลยก็มี และสำหรับบางคนที่กำลังอยากทำธุรกิจก่อสร้าง แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรและจะทำอย่างไรให้คนเข้าถึงบริการของเราได้มากที่สุด วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ บอกกัน รับรองว่าคุณจะเข้าใจในเรื่องของธุรกิจก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาในธุรกิจของคุณได้แน่นอน สถาบันก่อสร้างได้ประเมินว่า ในปีนี้ธุรกิจก่อสร้างจะเติบโตขึ้นแน่นอนเพราะว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีงานสาธารณูปโภคของทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และยังมีการสร้างบ้าน คอนโด เพื่อขายหรือเพื่ออาศัยมากมาย เพราะฉะนั้นธุรกิจก่อสร้างจึงเป็นธุรกิจที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก โดยการเริ่มธุรกิจก่อสร้าง ก่อนอื่นเลยต้องมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยเฉพาะในตำแหน่งโฟร์แมน วิศวกร รวมถึงฝ่ายประสานงานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพด้วย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และยังต้องมีระบบหลังบ้านที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการด้านเอกสารและการเงิน เพื่อให้คุณนั้นสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ นอกจากนี้การทำตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดด้านนี้ไว้ด้วย การตลาดออนไลน์ธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจเริ่มจากการเปิดเว็บไซต์ ลงโฆษณาต่างๆ โดยการเปิดให้ทราบว่า มีการดำเนินการธุรกิจแบบไหน ขายวัสดุก่อสร้าง หรือว่ารับเหมาก่อสร้างด้วย ซึ่งคุณอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดโดยตรง เพื่อให้สามารถโปรโมตได้อย่างถูกต้องและสร้างกลุ่มลูกค้าได้ การตลาดออนไลน์ธุรกิจก่อสร้าง เพราะฉะนั้นหากคุณต้องการทำการตลาดออนไลน์ธุรกิจก่อสร้าง คุณอาจจะต้องเข้าเรียนเป็น คอร์สการตลาดออนไลน์ เพื่อทำการตลาดด้วยตนเองในระยะยาว ซึ่งการโปรโมตที่เข้ากับยุคสมัยที่สุดคงจะเป็นการโปรโมตผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้น ซึ่งดูเหมือนว่าง่ายไม่จำเป็นต้องเรียน แต่คุณอย่าลืมว่าหลักการโพสต์นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและมียอดการสั่งซื้อหรือการว่าจ้างให้ไปก่อสร้างมากขึ้น […]

02Aug, 2018

รถเข็นช้อปปิ้งที่ทำให้ใส่ของได้อย่างมากมายตามที่ต้องการ

รถเข็นช้อปปิ้งที่ทำให้ใส่ของได้อย่างมากมายตามที่ต้องการ   รถเข็นในโรงงานหรือ รถเข็นอุตสาหกรรม คุณทราบหรือไม่ว่าโรงงานหนึ่งๆนั้นจะผลิตรถเข็นในลักษณะอย่างไรบ้าง คงมีมากมายหลายแบบให้เลือก แต่ในโรงงานนั้นก็มีการผลิตรถเข็นที่มีลักษณะให้คุณได้ทำการช้อปปิ้งได้ โดยที่มีตะกร้าเพิ่มขึ้นมาในรถเข็นนั้นเพื่อให้คุณสามารถที่จะบรรจุใส่ของได้นั่นเอง ซึ่งรถเข็นในโรงงานบางแบบก็ทำแบบชั้นเดียวแต่บางโรงงานก็ทำสองชั้นก็มี ซึ่งไม่ว่าจะทำเป็นแบบใดก็ถือได้ว่าเป็นรถเข็นที่มีประโยชน์ที่ช่วยผ่อนแรงคุณในการช้อปปิ้งนั่นเอง โดยรถเข็นที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นรถเข็นที่มีสองตะกร้าด้วยกัน โดยมีโครงสร้างเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรง และล้อของรถเข็นนั้นก็มีอยู่ด้วยกันสี่ล้อ ซึ่งเป็นล้อที่สามารถหมุนได้ 360 องศาเลย อีกทั้ง ยังรับน้ำหนักได้สูงถึง 40 กิโลกรัมอีกด้วย นับได้ว่าเป็นรถเข็นที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการซื้อของมาช้อปปิ้ง นอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วยังทำให้การเดินช้อปปิ้งนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายอีกด้วย เพราะสามารถที่จะช่วยทุ่นแรงในการซื้อของได้อย่างมากทีเดียว เพียงแค่คุณทำการจับรถเข็นเข็นไปด้านหน้าเพียงเท่านั้นของทุกอย่างที่นำไปช้อปปิ้งก็เป็นเรื่องง่ายแค่นิดเดียว แต่ขอบอกว่าราคาของรถเข็นช้อปปิ้งตะกร้านั้นมีราคาที่เป็นหลักพันเลยทีเดียว โดยอยู่ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท โดยประมาณ ซึ่งราคานี้รถเข็นตะกร้าจะอยู่ที่น้ำหนัก 7 กิโลกรัมกว่าๆ เป็นน้ำหนักสำหรับรถเข็น 1 คัน จะเห็นได้ว่า รถเข็นตะกร้าช้อปปิ้งนั้นเป็นรถเข็นที่จะช่วยทุ่นแรงของผู้ที่ทำการช้อปปิ้งได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถเข็นในโรงงานหรือรถเข็นอุตสาหกรรมชิ้นหนึ่งที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากรถเข็นธรรมดาทั่วๆไปได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยให้คุณแม่บ้านทั้งหลายนั้นได้ทำการช้อปปิ้งอย่างมีความสุขกับรถเข็นตะกร้าแบบนี้และช่วยให้คุณแม่บ้านนั้นไม่ต้องปวดเมื่อยกับการถือของอีกต่อไป เพราะมีรถเข็นช้อปปิ้งแบบมีตะกร้านั่นเอง

29Jul, 2018

สร้างแบรนด์ครีมของตัวเอง ให้ดังทางออนไลน์

สร้างแบรนด์ครีมของตัวเอง ให้ดังทางออนไลน์ การมีแบรนด์ครีมเป็นของตัวเอง เป็นความต้องการของใครหลายๆคน เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจถือเป็นเป้าหมายชีวิตเพราะนอกจากมีความภูมิใจ มันยังมีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากมาย เพราะทุกวันนี้คนให้ความสำคัญกับความสวยความงามกันมากขึ้น จึงมีความต้องการเครื่องสำอาง สำหรับดูแลผิวมากขึ้น หากแบรนด์ครีมของคุณได้รับความนิยม ก็สามารถสร้างกำไรได้มหาศาล การสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ไม่ได้ยุ่งยากอีกต่อไป เพียงเจ้าของแบรนด์ต้องมีความรุ้ด้านตัวผลิตภัณฑ์ และมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และความต้องการของตลาด ว่าตอนนี้ผู้บริโภคต้องการครีมแนวไหน ผลิตจากอะไร หรือมีนวัตกรรมไหน ที่ช่วยแก้ปัญหาผิวให้กับกลุ่มผู้บริโภคได้ หากคุณจับจุดได้ รู้ทิศทางการและโอกาสการเติบโต ก็จะทำให้การสร้างแบรนด์ครีมของคุณมีโอกาสปังตั้งแต่เริ่มต้นได้ แนวทางการสร้างแบรนด์ให้ปัง การสร้างแบรนด์ครีมเป็นของตัวเอง ถึงจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนแต่ก่อน แต่เจ้าของแบรนด์จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ เพราะการเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตสินค้าออกมาเท่านั้น ยังหมายถึงการทำการตลาด การขยายการตลาด และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้น  การสร้างแบรนด์ครีมเป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่จะมาเสี่ยง การเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์และมีธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพราะการเรียนรู้การสร้างแบรนด์จะทำให้คุณรู้จักเทคนิคการตลาด และเทคนิคการขาย ที่เหนือกว่าคู่แข่ง เพราะการแข่งขันตลาดเครื่องสำอางหากไม่แข็งแกร่งจริง ไม่มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และเทคการขายผ่านช่องทางต่างๆ ก็อยากที่จะอยู่รอด สุดท้ายก็ล้มหายตายจากเหมือนแบรนด์ครีมอื่น อยากเรียนรู้การสร้างแบรนด์ครีม onlineoneclick รับสอนการสร้างแบรนด์ทางออนไลน์ ช่วยเรื่องสร้างแบรนด์ได้ มีเจ้าของแบรนด์นับร้อยมาการันตีความสำเร็จ อยากรู้ว่า onlineoneclick ช่วยสร้างแบรนด์ครีมให้ปังอย่างไร เข้าไปดูรายละเอียดได้ >>คลิกที่นี่   

23Jul, 2018

บริษัทรับปรึกษาการตลาดออนไลน์

บริษัทรับปรึกษาการตลาดออนไลน์  หากคุณกำลังประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ผลิตสินค้าออกมาแล้วขายไม่ได้  ยิงแอดโฆษณาเสียเงินไปเยอะแต่ไม่ได้ผล การนำเสนอ Content ไม่น่าสนใจ คีย์เวิร์ดไม่ติดอันดับการค้นหา แบรนด์ไม่เป็นที่รู้จัก ฯลฯ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจสะดุด คุ่แข่งแซงหน้า เพราะยังงูๆปลาๆไม่รู้เรื่องการตลาดดีพอ   ปัญหาเหล่านี้เป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบแก้ไข เพราะการทำธุรกิจ จะมัวรอนั่นรอนี่ก็คงจะไม่ได้ การแก้ปัญหาด้วยไหวพริบ และปฏิภาณ บวกกับเทคโนโลยี และความรู้จริงด้านการตลาดจะทำธุรกิจคุณสามารถฟื้นตัวได้ แต่การจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้ ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อลดความเสี่ยง ผู้ประกอบการสามารถจ้างบริษัทรับปรึกษาการตลาด มาช่วยดูแผนการตลาด ซึ่งมีผู้ประกอบหลายคนคิดว่าการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการตลาดเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ และถ้าธุรกิจสะดุด อัตราการเติบโตช้า หรือไม่มีกำไรเลย มันยิ่งกว่าการเสียงบประมาณการตลาดซะอีก หลายผู้ประกอบการคิดแบบนี้จึงทำให้ธุรกิจมีปัญหาและไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้ การทำธุรกิจ การวางแผนการตลาดและการตั้งงบประมาณสำหรับการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตและเป็นที่รู้จักของลูกค้า เพราะหากไปเน้นตัวสินค้ามากเกินไป ไม่โปรโมต หรือโฆษณา หรือไม่สร้างแบรนด์เลย สินค้าดีแค่ไหนก็ไม่คนซื้อ เพราะลูกค้าไม่รู้จักนั่นเอง และอย่าลืมว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วย Content ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง วิดีโอ ภาพ บทความ และสื่อต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณและผู้เชี่ยวชาญในการทำ เพื่อให้รูปแบบการนำเสนอออกมาติดตาติดใจลูกค้า ส่งผลทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและมียอดขาย บริษัทรับปรึกษาการตลาดออนไลน์ […]

error: Content is protected !!
X