History

 • Over 5 Years On The Online Marketing

  จากประสบการณ์ ตลอด 5 ปี ที่  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ได้เริ่มในการก้าวสู่  ONLINE MARKETING จากการสั่งสมประสบการณ์ และได้เริ่มต้น ONLINEONECLICK.COM จนถึงปัจจุบัน

 • Online marketing with businessman

2011-2012
 • 2011

  สนใจในการทำเว็บไซต์ ตลาดออนไลน์  ดูเว็บอื่นๆ  สนใจอยากมีเว็บ ครั้งแรก วางงบประมาณในจ้างทำส่วนตัว ศึกษาจากเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง และ Thaiseoboard.com

  ..

 • 2012

   

  ได้รับประกาศนียบัตร อบรบทางออนไลน์ หลักสูตร E-Commerce และ กลยุทย์ตลาดออนไลน์ จาก กรมพันาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

 • 2012

  ได้รับประกาศนียบัตร อบรบทางออนไลน์ หลักสูตร Digital Marketing จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2013

เริ่มจดทะเบียน เว็บไซต์ โดเมนเนมที่สือถึง การตลาดออนไลน์ โดยมีคำว่า Online หรือ Marketing มาเกี่ยวข้องด้วย เลือกหลายชื่อเช่น ONLINEMARKETING.COM ,ONLINECLICK.COM  แต่ก็ได้ชื่อ ONLINEONECLICK.COM ที่ว่างพอดี

หลังจากเปลี่ยนธีมของเว็บไซต์ มาแล้ว 2 รอบ โดยใช้ WordPress Theme และเปลี่ยนมาเป็น 3 Click Theme ที่ใช้ในปัจจุบัน

2014

เพิ่ม บริการ เพิ่มเติม จากโปรโมท ทางออนไลน์ อย่างเดียว  มาเป็น บริการ SEO และบริการโฆษณาทางออนไลน์ แบบครบวงจร ในปัจจุบัน  และนอกจากนั้น  พัฒนาทีมงานให่มีศักยภาพ และความพร้อมในการบริการ โดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้าน Skill ต่าง เช่น SEO, Web Design, Online Marketing, Social Media

Future

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ทางด้านตลาดออนไลน์แบบครบวงจร และพัฒนาทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความรู้และการบริการที่คุ้มค่า และบริการตอบสนองความต้องเกินความคาดหมาย

What We Are Proud Of

 • เราภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ที่ ONLINEONECLICK.COM ให้บริการ ธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท จนประสบความสำเร็จ ตามที่ลูกค้าต้องการ

 • 31 Happy Clients

 • 35 Finished Projects

Our History In Details

 • 2012

  Certificated by Digital Marketing

  • htt

  • อบรมเชิงประฏิบัติการ ในหัวข้อ Digital Marketing ที่จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยว โดยมี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดออนไลน์ของไทย

   

  2013

  Next important year

  พัฒนาทีมงานให่มีศักยภาพ และความพร้อมในการบริการ โดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญจากคนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยตรง

  2014

  Current year

  บริการโฆษณาทางออนไลน์ แบบครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้าน Skill ต่าง เช่น SEO, Web Design, Online Marketing, Social Media

 • Our Tradition

  เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอ บริการที่คุ้มค่า และบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

  Author's imageKittithat UWebsite Founder
Share Button