Tag: ตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยว

10Apr, 2016

ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่น่าสนใจ ในยุคนี้

ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่น่าสนใจ ในยุคนี้ การเดินทางท่องเที่ยว เป็น ธุรกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักแสนล้านให้กับประเทศ เม็ดเงินนี้หลั่งไหลเข้ามายังเมืองไทย เพราะการท่องเที่ยวนั้อยู่ในสายเลือดของทุกๆคน แม้แต่คนแก่ที่เกษียนแล้วยังต้องการเดินทางไปยังสถานที่ๆตนเองไม่รู้จักเพื่อสร้าง passion หลังจากการทาทีตรากตรำ ตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยว แฟรนไชส์ท่องเที่ยว ดังเช่นตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่เรียกว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ท่องเที่ยว เป็นคลับการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ สามารถสร้างประสบการณ์ทีดีในการท่องเที่ยว บวกกับการสร้างเงินล้านในหนึ่งปีได้อย่างสบายๆ ด้วยเงินลงทุนไม่กี่บาท ตัวอย่างของธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่  ธุรกิจรับจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก  ธุรกิจจองทีพักโรงแรมแบบออนไลน์ ธุรกิจรถเช่า และธุรกิจท่องเที่ยวแนวแฟรนไชส์ต่างๆ เป้นต้น จุดเด่นสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว ใครๆก็รักการท่องเที่ยว รวมทั้งตัวผมด้วย การเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นความสุขอย่างหนึ่ง และธุรกิจนี้ก็ยังคงสร้างรายได้ได้ด้วย ไม่มีวันตายและทำงานให้เจ้าของธุรกิจตลอดทั้งปี การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงไม่น่าแปลกใจที่จำนวนเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สามารถโกยเงินล้านให้กับเราได้ในกี่ปี ดังนั้นใครที่สนใจทำธุรกิจท่องเที่ยวก็อาจะสามารถทำให้คุณมีอนาคตที่สดใสได้มากว่าการทำงานประจำ  

error: Content is protected !!
X