Tag: ฺBranding

15Apr, 2014

สีแบบไหน ถูกโฉลกกับ แบรนด์ ร้านค้า บริษัท

สีแบบไหน ถูกโฉลกกับ แบรนด์ ร้านค้า บริษัท ในขณะนั่งอ่านกระทู้จากเว็บบร็อด Thaiseoboard.com หาเรื่องราวที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อผู้อ่าข่าว iT และข่าวจาก Google+ แต่มาเจอเรื่องที่น่าสนใจ ไม่น้อยเกี่ยว เรื่องของ สีกับธุรกิจ  หรือ สีส่งผลดีอย่างไรต่อธุรกิจ  ที่ร้านค้า บริษัท องกรค์ต่างๆที่ใชช้สีใด สีหนึ่งเป็นโลโก้ หรือเป็นสัญลักษณ์ ให้กับธุรกิจ ทำไมต้องเลือกสี สำหรับธุรกิจ จากการวิจัย พบว่า สีต่างๆ มีอิทธิพลในการเข้าถึงอารมณ์ของลูกค้า  และจะเห็นว่า บริษัทต่างใช้สี  สีส่วนมากจะอยู่ในส่วนของ โลโก้ ซึ่งเป็นแบรนด์  หรือเครื่องหมายที่ถ่ายทอดจากร้านค้า หรือธุรกิจของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้จดจำ และส่งผลในเชิงจิตวิทยาในการส่งเสริม เพิ่มศักยภาพในการขาย มากจาก การศึกษาการสร้าง Branding นอกจากนั้น สียังอยู่ในส่วนของ ชุดทำงาน  ปกเอกสาร  จดหมาย ห้องทำงาน ส่วนประกอบหรือสีพื้นของเว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย  และช่องทางในการ โปรโมทสินค้า  อีกช่องทางหนึ่ง สียังมีส่วนช่วยในจดจำบริษัทของคุณได้ง่าย  และ […]

error: Content is protected !!
X